Η βελτιστοποίηση της κατάταξης της ιστοσελίδας σας υψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να γίνει με οργανικό τρόπο μέσω του on-site SEO.

Κάθε ιστοσελίδα αποτελείται από έναν κώδικα html, ο οποίος δεν είναι ορατός στους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αλλά αναγνωρίζεται από τις μηχανές αναζήτησης. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται πάνω στον κώδικα, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη προβολή της σελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης, ονομάζονται On page optimization ή αλλιώς On site SEO.

Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν εκτός από την έρευνα για τις λέξεις-κλειδιά (keywords) και τη δημιουργία τίτλων (meta titles), meta tag, anchor texts, headings και text links.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη σωστή δομή- αρχιτεκτονική της σελίδας, αλλά και το ποιοτικό περιεχόμενο, επηρεάζουν την κατάταξη του website σας στις μηχανές αναζήτησης.

Στην Emads εφαρμόζουμε όλες τις ενέργειες SEO που χρειάζονται πάνω στη σελίδα, τροποποιώντας τον κώδικα κατάλληλα, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανίχνευση (crawling) και η ευρετηρίαση (indexing) του web page σας από τις μηχανές αναζήτησης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας ως προς τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης (SEO).